HEROAL 180

Systém hliníkových profilov s tepelnou izoláciou pre fasády
- stavebná hĺbka systému 28–210 mm

foto foto foto

Spôsoby otvárania

 • pevné presklenie
 • všetky systémy dverných a okenných profilov heroal je možné do fasád integrovať formou vsadených prvkov

oblasť použitia

 • fasády
 • kolmé fasády
 • šikmé strechy
 • polygonálne fasády
 • pyramídy/zimné zahrady
 • predsadené stavby

funkčné vlastnosti podľa normy o výrobkoch podľa DIN EN 14 351 - 1

odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa EN 12 210 B5
vodotesnosť podľa EN 12 208 RE 10 50
prievzdušnosť (škárový súčiniteľ) podľa EN 12 207 AE
ovládacia sila podľa EN 13 115 -
mechanické namáhanie podľa EN 13 115 -
životnosť podľa EN 12 400 -
Ochrana proti vlámaniu podľa DIN V ENV 1627 WK 1 - 3
nepriezvučnosť podľa EN 20 140 – 3 1 - 5
sčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 10 077 – 2 Uf = 1,6-2,2 W/(m2K)

technická charakteristika

systém hliníkových profilov

 • fasádny systém s voľne voliteľnými kombináciami stĺpikov a priečok
             

pohľadové šírky

 • mnoho designových variant krycích profilov, od polguľatých po vzhľad oceli
 • vonkajšia pohľadová šírka 50 mm, vnútorná pohľadová šírka stĺpiku/priečky 50 mm
 • nadštandardné riešenie zvláštnych profilov (objektové riešenia) sú rovnako možné
             

systémy tesnenia

 • vonkajšie zasklievacie tesnenie: dvojité tesnenie jednodielne alebo jednotlivo s butylovou páskou s hliníkovým kašírováním; vnútorné tesnení pod sklo: jednotlivé tesnenia s tvarovými rohovými prvkami
             

systém odvodnenia

 • tvarované prvky pre zatesnenie konštrukcie
 • odvodňovacie kanály s veľkým objemom v kombinácii stĺpik/priečka, možnosľ odvodnenia polí jednotlivo
 • fasáda v kombinácii stĺpik/priečka s princípom drenáží s ľubovoľným počtom rovín odvodu vody
             

fasáda typu stĺpik/priečka

 • prevedenie fasády formou stĺpik/priečka, stĺpik/stĺpik alebo priečka/priečka
 • všetky série dverných a okenných sérií profilov heroal je možné do fasád integrovať formou vsadených prvkov
 • stavebná hĺbka stĺpikov je 28-210 mm, stavebná hĺbka priečky je 6-215 mm
             

protihluková ochrana

 • vyššia protihluková ochrana v spojení so špeciálnym sklom
             

Bezpečnosť

 • vysoká bezpečnosť WK3 s použitím zvláštneho príslušenstva a skiel
             

Hrúbka skiel

 • možnosť upnutia skla 4–50 mm