ALU GARDEN AT, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Medveďovej 1556/32,
851 04 Bratislava

Prevádzka

Železničná 121,
900 27 Bernolákovo

Produkty

Zimné záhrady

Zimné záhrady si v poslednej dobe získavajú čoraz viac priaznivcov. Dokonale technicky zvládnutá zimná záhrada môže rozšíriť obytný priestor a zároveň môže byť celoročne zelenou oázou s možnosťou relaxu a oddychu, či súkromným wellnes kútikom.

Prístup k problematike bývania dnes už nevníma zimnú záhradu ako niečo nadštandardné, ale ako prvok umožňujúci rozšírenie obytnej plochy. V celoročne obývateľnom priestore môže byť obývacia izba alebo jej rozšírenie, pracovňa, jedáleň, prípadne wellnes s mobilnou zeleňou. Platí však, že stavebná konštrukcia zimnej záhrady musí s tvarovým, materiálovým i farebným riešením vytvárať priestor, ktorý obohatí nielen vnútornú prevádzku stavby, ale obohatí aj vonkajší vzhľad celej stavby. Ak sa rozhodneme zrealizovať vo svojom dome zimnú záhradu, mali by sme si uvedomiť, že to svojím spôsobom je a aj vždy bude dominantný prvok, ktorý musí brať ohľad aj na určité funkčné a dispozičné požiadavky.

Z tepelno-technického hľadiska musíme rozhodnúť, či bude vnútorný priestor zimnej záhrady vykurovaný alebo nie. Pri neobývanej a v zime nevykurovanej záhrade vystačíme s obyčajným izolačným dvojsklom. Takéto zasklenie však nestačí, ak chceme zimnú záhradu využívať na celoročný pobyt osôb alebo umiestnenie teplomilnej zelene.

Pri konštrukcii zimnej záhrady prichádza do úvahy prirodzené alebo mechanické vetranie. Množstvo vymieňaného vzduchu prirodzeným vetraním je možné len vtedy, ak je teplota vzduchu v zimnej záhrade väčšia ako teplota vonkajšieho vzduchu a zimná záhrada má strešné vetracie otvory.

Ako postupovať pri návrhu:

  1. Na určenie definitívnej podoby zimnej záhrady použite statický výpočet nosnej rámovej konštrukcie a architektonický návrh jej zakomponovania do tvaru "materskej" stavby.
  2. Podľa spôsobu užívania vyberte vyhovujúci typ izolačného zasklenia, aby sa eliminovali tepelné straty či kondenzáciu vodných pár v zimnom období a letné prehrievanie. Projektant kúrenia ju musí zahrnúť do svojej koncepcie tepelných ziskov aj strát s modernou elektronikou merania a regulácie.
  3. Podľa orientácie na svetové strany, tvaru zimnej záhrady a prevládajúcich vetrov vyberte aj vhodný typ tieniacej techniky. Skúsenosti ukazujú, že najúčinnejšie sú tieniace prvky umiestnené v exteriéri, lebo zadržia priame slnečné žiarenie ešte pred vonkajšou vrstvou zasklenia. Nespoliehajte sa na protislnečné presklenia – tieto eliminujú len časť žiarenia a v teplých slnečných (letných) mesiacoch sú nedostačujúce.
  4. Nezabudnite na výmenu vzduchu, preto musíte precízne navrhnúť vetrací systém; nespoliehať sa iba na gravitačnú výmenu. Využite aj možnosti automatizácie otvárania okien alebo celých stien.